Help us Help Morocco 💔

Vrienden,
Ik moet jullie niet vertellen welke ongelooflijk zware aardbeving Marokko het afgelopen weekend heeft getroffen…. Hartbrekende beelden overspoelen ons.
Zoals velen onder jullie wel weten, hebben wij erg nauwe banden met het prachtige land. De emoties hebben ons de eerste dagen wat verlamd moet ik toegeven, maar ondertussen nam ook de wil over om mee te helpen. Om fondsen in te zamelen en solidariteit te vragen.
Ik heb vele van onze Marokkaanse vrienden en leveranciers al gesproken en de meesten onder hen zijn er gelukkig met de schrik vanaf gekomen. Jammer genoeg is er ook in de medina van Marrakesh behoorlijk wat schade. Maar het zijn vooral de vele kleinere dorpjes in het Atlasgebergte die zwaar geraakt zijn en waar de meeste slachtoffers zijn gevallen...
Vol bewondering zijn we getuige van de generositeit die de Marokkanen onderling alweer in hun prachtige eigen stijl etaleren. Supermarkten worden overspoeld door burgers die inkopen doen voor de getroffenen. Ze trekken op eigen houtje de bergdorpen in om hulp te bieden en ingezamelde goederen te verdelen. Ze delen al wat ze kunnen, maken met honderden voedselpakketten om te verdelen, doneren massaal bloed, etc.
Maar ook wij willen en kunnen helpen.
We hebben goed nagedacht over wat onze rol kan zijn; en dat is in essentie door te blijven investeren in Marokkaans vakmanschap. Tijdelijke eerstelijnshulp is cruciaal, maar daar kunnen wij vanop afstand weinig betekenen. Wij blijven als merk vooral onze ambachtslieden over het ganse Marokkaanse grondgebied versterken en hun levensonderhoud op peil houden door hen aan het werk te houden, door orders te blijven plaatsen bij onze mandenmaaksters en tapijten weefsters etc. We willen ervoor zorgen dat het hart en de ziel van dit ongelooflijke land sterk blijven kloppen.
Vanaf nu tot op z’n minst eind oktober schenken wij een aandeel van elke aankoop aan de heropbouw van de hardst getroffen regio’s.
Voor elke berbermand die je koopt, dragen we 5 euro bij, en voor elk tapijt minstens 20 euro, om integraal door te storten als hulp voor de aardbeving.

Maar daar houdt onze toewijding niet op. Komend weekend gaan we zelf naar Marokko om met eigen ogen de omvang van de schade in de getroffen gebieden te zien. We willen ervoor zorgen dat elke euro die we inzamelen daar terechtkomt waar hij het hardst nodig is. Onze missie is duidelijk: onze Marokkaanse vrienden bijstaan en hen het broodnodige inkomen geven om hun leven en gemeenschap weer op te bouwen.
Daarom nodigen we jou uit om samen met ons deze oprechte inspanning te leveren.
Door ons merk te steunen, koop je niet alleen prachtige stukken Marokkaanse cultuur; je sluit je aan bij een beweging van veerkracht, eenheid en hoop. Samen kunnen we de prachtige dorpen en levens die door deze aardbeving zijn getroffen weer opbouwen, herstellen en nieuw leven inblazen.
Laten we een verschil maken, één mandje en één tapijt per keer. Samen kunnen we een baken van hoop zijn voor mensen in nood en laten we Marokko zien dat het er niet alleen voor staat in deze tijd van wederopbouw en herstel.


Met oprechte dankbaarheid,
Joëlle & Christine
SOUK in the CITY

Dear Friends,
In times of crisis, it is the strength of communities coming together that shines brightest. Today, we stand united with our Moroccan friends, suppliers, and the affected villages in the aftermath of the recent earthquake. As we gear up to make a difference, we invite you to join us in this heartfelt endeavor.
We believe that true support goes beyond offering temporary relief; it's about creating lasting impact. That's why, starting now until the end of October, we're committed to paying it forward for every purchase of our beloved Berber baskets and exquisite rugs.
For every Berber basket you buy, we will contribute 5 euros, and for every rug, a generous 20 euros, towards the earthquake relief efforts.
But our commitment doesn't stop there. This coming weekend, we embark on a journey to Morocco to witness first-hand the extent of the damages in the affected regions. We want to ensure that every euro we raise finds its way to where it's needed most. Our mission is clear: to stand beside our Moroccan artisans, giving them the much-needed income to rebuild their lives and communities.
We've been reflecting on how to best lend a helping hand, and it's become crystal clear. It's by continuing to invest in Moroccan craftsmanship, empowering our artisans, and sustaining their livelihoods. It's about ensuring that the heart and soul of this incredible country keep beating strong.
By choosing to support our brand, you're not just acquiring exquisite pieces of Moroccan culture; you're joining a movement of resilience, unity, and hope. Together, we can rebuild, restore, and rejuvenate the beautiful villages and lives that have been touched by this earthquake.
Let's make a difference, one Berber basket and one rug at a time. Together, we can bring light to the darkest hours and be a beacon of hope for those in need.
Join us in this journey of compassion and solidarity, and let's show Morocco that it's not alone in this moment of rebuilding and recovery.

With heartfelt gratitude,
Joëlle - SOUK in the CITY